Grön drake, VuxenUG 13

Alltid LO Jättestor Drake (Luft)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +28, Upptäcka +28

Aura skräckinjagande närvaro (SG 23)

Språk Drakspråket

PK 27, beröring 8, handfallen 27
(-2 storlek, +19 hårdhud)

lp 230 (20 LT); SR 5/magi

Immun syra, sömn, förlamning

FM 21

Fast +17, Ref +12, Vilja +15

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig), simma 12 m

Närstrid bett +27 (2t8+8) och 2 klor +25 (2t6+4) och 2 vingar +24 (1t8+4) och svanssmäll +24 (2t6+12)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +20; Brottning +36

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av frätande (syra) gas 12t6, SG 25), krossa 2t8+12 (SG 25)

Formelliknande förmågor (KG 6):

3/dygn—förslag (SG 16)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 5):

()—

Grundegenskaper Sty 27, Hän 10, Fys 21, Int 16, Vis 17, Uts 16

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Bluffa +15, Diplomati +15, Gömma sig +4, Insikt +15, Koncentration +17, Kunskap (två valfria) +26, Kuva +15, Leta +26, Lyssna +28, Manipulera magiska föremål +15, Smyga +12, Upptäcka +28, Utbrytarkonst +12

Uppgradering 21–22 (Jättestor)