Grön drake, OmogenUG 8

Alltid LO Stor Drake (Luft)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +21, Upptäcka +21

Språk Drakspråket

PK 22, beröring 9, handfallen 22
(-1 storlek, +13 hårdhud)

lp 133 (14 LT)

Immun syra, sömn, förlamning

Fast +12, Ref +9, Vilja +11

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig), simma 12 m

Närstrid bett +18 (2t6+4) och 2 klor +16 (1t8+2) och 2 vingar +15 (1t6+2) och svanssmäll +15 (1t8+6)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +14; Brottning +22

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter kon av frätande (syra) gas 8t6, SG 20)

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 1):

()—

Grundegenskaper Sty 19, Hän 10, Fys 17, Int 14, Vis 15, Uts 14

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Bluffa +9, Diplomati +9, Gömma sig +3, Insikt +9, Koncentration +11, Kunskap (två valfria) +19, Kuva +10, Leta +19, Lyssna +21, Manipulera magiska föremål +9, Smyga +7, Upptäcka +21, Utbrytarkonst +7

Uppgradering 15–16 (Stor)

Gradjustering +6