Grön drake, Mycket gammalUG 19

Alltid LO Jättestor Drake (Luft)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +38, Upptäcka +38

Aura skräckinjagande närvaro (SG 28)

Språk Drakspråket

PK 36, beröring 8, handfallen 36
(-2 storlek, +28 hårdhud)

lp 362 (29 LT); SR 15/magi

Immun syra, sömn, förlamning

FM 25

Fast +22, Ref +16, Vilja +20

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig), simma 12 m

Närstrid bett +39 (2t8+11) och 2 klor +37 (2t6+5) och 2 vingar +36 (1t8+5) och svanssmäll +36 (2t6+16)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +29; Brottning +48

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av frätande (syra) gas 18t6, SG 30), krossa 2t8+16 (SG 30)

Formelliknande förmågor (KG 11):

3/dygn—förslag (SG 17)

1/dygn—växtkraft

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 11):

()—

Grundegenskaper Sty 33, Hän 10, Fys 23, Int 18, Vis 19, Uts 18

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +23, Diplomati +24, Gömma sig +11, Insikt +24, Koncentration +26, Kunskap (två valfria) +36, Kuva +24, Leta +36, Lyssna +38, Manipulera magiska föremål +23, Smyga +19, Upptäcka +38, Utbrytarkonst +19

Uppgradering 30–31 (Jättestor)