Grön drake, YngelUG 3

Alltid LO Liten Drake (Luft)

Init +0; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +10, Upptäcka +10

Språk Drakspråket

PK 15, beröring 11, handfallen 15
(+1 storlek, +4 hårdhud)

lp 37 (5 LT)

Immun syra, sömn, förlamning

Fast +5, Ref +4, Vilja +4

Fart 12 m, flyga 30 m (normal), simma 12 m

Närstrid bett +7 (1t6+1) och 2 klor +5 (1t4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +5; Brottning +2

Speciella handlingar andedräktsvapen (6 meter kon av frätande (syra) gas 2t6, SG 13)

Grundegenskaper Sty 13, Hän 10, Fys 13, Int 10, Vis 11, Uts 10

Särdrag vattenandning

Knep Multiattack, Vaksam

Färdigheter Bluffa +2, Diplomati +2, Gömma sig +6, Insikt +2, Koncentration +3, Kunskap (en valfri) +6, Kuva +2, Leta +8, Lyssna +10, Manipulera magiska föremål +2, Smyga +2, Upptäcka +10, Utbrytarkonst +2

Uppgradering 6–7 (Liten)

Gradjustering +5