Grön drake, UngUG 5

Alltid LO Medelstor Drake (Luft)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +17, Upptäcka +17

Språk Drakspråket

PK 20, beröring 10, handfallen 20
(+10 hårdhud)

lp 93 (11 LT)

Immun syra, sömn, förlamning

Fast +9, Ref +7, Vilja +8

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig), simma 12 m

Närstrid bett +15 (1t8+3) och 2 klor +12 (1t6+1) och 2 vingar +12 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +11; Brottning +14

Speciella handlingar andedräktsvapen (9 meter kon av frätande (syra) gas 6t6, SG 17)

Grundegenskaper Sty 17, Hän 10, Fys 15, Int 12, Vis 13, Uts 12

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Bluffa +6, Diplomati +6, Gömma sig +4, Insikt +6, Koncentration +7, Kunskap (en valfri) +14, Kuva +6, Leta +15, Lyssna +17, Manipulera magiska föremål +6, Smyga +4, Upptäcka +17, Utbrytarkonst +5

Uppgradering 12–13 (Medelstor)

Gradjustering +5