GrickUG 3

Vanligtvis HN Medelstor Vidunder

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk

PK 16, beröring 12, handfallen 14
(+2 Hän, +4 hårdhud)

lp 9 (2 LT); SR 10/magi

Fast +0, Ref +2, Vilja +5

Fart 9 m, klättra 6 m

Närstrid 4 tentakler +3 (1t4+2) och bett -2 (1t3+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +3

Grundegenskaper Sty 14, Hän 14, Fys 11, Int 3, Vis 14, Uts 5

Knep Spåra, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +3, Klättra +10, Lyssna +6, Upptäcka +6

Uppgradering 3–4 (Medelstor); 5–6 (Stor)