GripUG 4

Alltid HN Stor Magisk best

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +10

Språk

PK 17, beröring 11, handfallen 15
(-1 storlek, +2 Hän, +6 hårdhud)

lp 59 (7 LT)

Fast +8, Ref +7, Vilja +5

Fart 9 m, flyga 24 m (normal)

Närstrid bett +11 (2t6+4) och 2 klor +8 (1t4+2)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +7; Brottning +15

Attackalternativ språng, riva 1t6+2

Grundegenskaper Sty 18, Hän 15, Fys 16, Int 5, Vis 13, Uts 8

Knep Järnvilja, Multiattack, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Hoppa +8, Lyssna +6, Upptäcka +10

Uppgradering 8–10 (Stor); 11–21 (Jättestor)

Gradjustering +3 (följeslagare)