GrymlockUG 1

Oftast NO Medelstor Monstrositet

Init +1; Sinnen bilndsyn 12 meter, väderkorn; Lyssna +5, Upptäcka +3

Språk

PK 15, beröring 11, handfallen 14
(+1 Hän, +4 hårdhud)

lp 11 (2 LT)

Fast +1, Ref +4, Vilja +2

Fart 9 m

Närstrid stridsyxa +4 (1t8+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +4

Grundegenskaper Sty 15, Hän 13, Fys 13, Int 10, Vis 8, Uts 6

Särdrag immuniteter

Knep Spåra, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +3, Klättra +4, Lyssna +5, Upptäcka +3

Gradjustering +2