GynosfinxUG 8

Alltid HN Stor Magisk best

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +17, Upptäcka +17

Språk

PK 21, beröring 10, handfallen 20
(-1 storlek, +1 Hän, +11 hårdhud)

lp 52 (8 LT)

Fast +7, Ref +7, Vilja +8

Fart 12 m, flyga 18 m (dålig)

Närstrid 2 klor +11 (1t6+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +8; Brottning +16

Attackalternativ språng, riva 1t6+2

Formelliknande förmågor (KG 14):

3/dygn—klarhörsel/klarsyn, upptäcka magi, läsa magi, se osynligt

1/dygn—förstå språk, hitta föremål, skingra magi, häva förbannelse (SG 18), sägensyn

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 19, Hän 12, Fys 13, Int 18, Vis 19, Uts 19

Knep Förbättrat initiativ, Järnvilja, Stridskastning

Färdigheter Bluffa +15, Diplomati +8, Förklädnad +4 (+6 vid skådespel), Insikt +15, Koncentration +12, Kuva +13, Lyssna +17, Upptäcka +17

Uppgradering 9–12 (Stor); 13–24 (Jättestor)

Gradjustering +4 (följeslagare)