DjävulskattUG 7

Alltid LO Stor Utomvärlding (Ond, Besökare, Laglig)

Init +9; Sinnen mörkersyn 18 meter, väderkorn; Lyssna +17, Upptäcka +13

Språk Infernaliska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 21, beröring 14, handfallen 16; Ducka
(-1 storlek, +5 Hän, +7 hårdhud)

lp 60 (8 LT); SR 5/godhet

Motstår eld 10; FM 19

Fast +9, Ref +11, Vilja +8

Fart 12 m

Närstrid 2 klor +13 (1t8+6) och bett +8 (2t8+3)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +8; Brottning +18

Attackalternativ förbättrat grepp, språng, riva 1t8+3

Grundegenskaper Sty 23, Hän 21, Fys 17, Int 10, Vis 14, Uts 10

Särdrag osynlig i ljus

Knep Ducka, Förbättrat initiativ, Spåra

Färdigheter Balansera +16, Gömma sig +13, Hoppa +21, Klättra +17, Lyssna +17, Simma +17, Smyga +20, Upptäcka +13

Uppgradering 9–10 (Stor); 11–24 (Jättestor)