GetingsvärmUG 8

Alltid LO Nätt Magisk best (Besökare, Ond, Svärm)

Init +10; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +10, Upptäcka +10

Språk —; delat sinne

PK 20, beröring 20, handfallen 14
(+4 storlek, +6 Hän)

lp 93 (12 LT); SR 10/magi

Immun vapenskada

Motstår eld 10

Fast +10, Ref +14, Vilja +7

Fart 1 m, flyga 12 m (god)

Utrymme 2 m; Räckvidd 0 m

Grundattack +12; Brottning -

Speciella handlingar befolka

Grundegenskaper Sty 1, Hän 22, Fys 14, Int 6, Vis 13, Uts 9

Särdrag svärm

Knep Förbättrat initiativ, Förmågefokus (gift), Järnvilja, Tålighet, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +19, Lyssna +10, Upptäcka +10