Bergjätte-hemskevarsvin, jätteformUG 11

Alltid HN Stor Jätte (Formbytare)

Init -1; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +10, Upptäcka +12

Språk —; vildsvinsförståelse

PK 22, beröring 8, handfallen 22
(-1 storlek, -1 Hän, +11 hårdhud, +3 skinnpansar)

lp 185 (12 LT); blodtörst

Fast +17, Ref +8, Vilja +12

Fart 9 m

Närstrid hemskeklubba +21/+16 (2t8+10); eller

Närstrid 2 smällar +20 (1t4+7)

Avstånd sten +12 (2t6+7)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +14; Brottning +25

Attackalternativ Klyvning, Förbättrad tjurrusning, Förbättrad söndra, Kraftslag

Speciella handlingar kasta stenblock, ändra form, fånga stenblock

Grundegenskaper Sty 25, Hän 8, Fys 19, Int 6, Vis 12, Uts 7

Knep Förbättrad söndra, Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Uthållighet, Vaksam, Vapenfokus (hemskeklubba)

Färdigheter Hoppa +10, Klättra +10, Lyssna +10, Upptäcka +12

Gradjustering +7