Bergjätte-hemskevarsvin, hybridformUG 11

Alltid HN Stor Jätte (Formbytare)

Init -1; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +10, Upptäcka +12

Språk —; vildsvinsförståelse

PK 19, beröring 8, handfallen 19
(-1 storlek, -1 Hän, +11 hårdhud)

lp 185 (12 LT); SR 10/silver; blodtörst

Fast +20, Ref +8, Vilja +12

Fart 12 m

Närstrid hemskeklubba +29 (2t8+22) och spetsa +23 (1t8+7); eller

Närstrid 2 klor +28 (1t6+15) och spetsa +23 (1t8+7)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +14; Brottning +33

Attackalternativ Klyvning, Förbättrad tjurrusning, Förbättrad söndra, Kraftslag

Speciella handlingar ändra form

Grundegenskaper Sty 41, Hän 8, Fys 25, Int 6, Vis 12, Uts 7

Särdrag lykantropi

Knep Förbättrad söndra, Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Uthållighet, Vaksam, Vapenfokus (hemskeklubba)

Färdigheter Hoppa +22, Klättra +18, Lyssna +10, Upptäcka +12

Gradjustering +7