IllvättesoldatUG 1/2

Vanligtvis LO Medelstor Humanoid (Vättefolk)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +2, Upptäcka +2

Språk Allmänspråket, Vättespråk

PK 15, beröring 11, handfallen 14
(+1 Hän, +3 nitat läder, +1 lätt sköld)

lp 6 (1 LT)

Fast +4, Ref +1, Vilja -1

Fart 9 m

Närstrid långsvärd +2 (1t8+1)

Avstånd kastspjut +2 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Grundegenskaper Sty 13, Hän 13, Fys 14, Int 10, Vis 9, Uts 8

Knep Vaksam

Färdigheter Gömma sig +3, Lyssna +2, Smyga +3, Upptäcka +2

Gradjustering +1