HomunculusUG 1

Alltid som skaparen Pytteliten Konstruktion

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk

PK 14, beröring 14, handfallen 12
(+2 Hän, +2 storlek)

lp 11 (2 LT)

Fast +0, Ref +4, Vilja +1

Fart 6 m, flyga 15 m (god)

Närstrid bett +2 (1t4-1 plus gift)

Utrymme 50 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +1; Brottning -8

Grundegenskaper Sty 8, Hän 15, Fys -, Int 10, Vis 12, Uts 7

Särdrag konstruktion

Knep Blixtsnabba reflexer

Färdigheter Gömma sig +14, Lyssna +4, Upptäcka +4

Uppgradering 3–6 (Pytteliten)