HorndjävulUG 16

Alltid LO Stor Utomvärlding (Ond, Besökare, Laglig)

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter, se i mörker; Lyssna +22, Upptäcka +22

Språk Infernaliska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 35, beröring 16, handfallen 28
(-1 storlek, +7 Hän, +19 hårdhud)

lp 172 (15 LT); SR 10/godhet och silver; självläkning 5

Immun eld, gift

Motstår syra 10, köld 10; FM 28

Fast +16, Ref +16, Vilja +15

Fart 6 m, flyga 15 m (normal)

Närstrid taggkätting +25/+20/+15 (2t6+15 plus bedövning) och bett +22 (2t8+5) och svans +22 (2t6+5 plus djävulskt sår); eller

Närstrid 2 klor +24 (2t6+10) och bett + (2t8+5) och svans +22 (2t6+5 plus djävulskt sår)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m (4 m med taggkätting)

Grundattack +15; Brottning +29

Attackalternativ Klyvning, Förbättrad söndra, Kraftslag

Speciella handlingar skräckaura, frammana djävul

Formelliknande förmågor (KG 15):

Obegränsat—skingra kaos (SG 21), skingra godhet (SG 21), godhetsbarriär, säker teleportation (endast sig själv plus 25 kg föremål), automatisk illusion (SG 21)

3/dygn—eldklot (SG 19), åskvigg (SG 19)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 31, Hän 25, Fys 25, Int 14, Vis 18, Uts 22

Knep Förbättrad söndra, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Vapenfokus (taggkätting)

Färdigheter Bluffa +24, Diplomati +10, Förklädnad +6 (+8 vid skådespel), Gömma sig +21, Insikt +22, Klättra +28, Koncentration +24, Kuva +26, Leta +20, Lyssna +22, Smyga +23, Upptäcka +22, Vildmarkskännedom +4 (+6 följa spår)

Uppgradering 16–20 (Stor); 21–45 (Jättestor)