Lätt hästUG 1

Stor Djur

Init +1; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk

PK 13, beröring 10, handfallen 12
(-1 storlek, +1 Hän, +3 hårdhud)

lp 19 (3 LT)

Fast +5, Ref +4, Vilja +2

Fart 18 m

Närstrid 2 hovar -2 (1t4+1)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +8

Grundegenskaper Sty 14, Hän 13, Fys 15, Int 2, Vis 12, Uts 6

Knep Springa, Uthållighet

Färdigheter Lyssna +4, Upptäcka +4