HundarkonhjälteUG 16

Alltid LG Medelstor Utomvärlding (Arkon, Besökare, God, Laglig)

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter, väderkorn; Lyssna +10, Upptäcka +10

Aura hotande aura

Språk Himmelska, Infernaliska, Drakspråket; tungomål

PK 30, beröring 10, handfallen 30
(+9 hårdhud, +11 +3 rustning)

lp 143 (17 LT); SR 10/ondska

Immun elektricitet, förstening

FM 27

Fast +18 (+22 mot gifter), Ref +11, Vilja +13

Fart 9 m

Närstrid +2 slagsvärd av kallt järn +25/+20/+15/+10 (2t6+9) och bett +17 (1t8+2); eller

Närstrid bett +22 (1t8+5) och smäll +17 (1t4+2)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +17; Brottning +22

Attackalternativ Beriden strid, Förbiridning, förgöra ondska

Speciella handlingar kraftflöde 6/dygn, byta form, teleportation

Formelliknande förmågor (KG 6):

Obegränsat—hjälp, evig låga, upptäcka ondska, budskap

Exempel på preparerade Paladinformler (KG 5):

1—gudagåva, ondskeskydd

2—tjurstyrka, örneprakt

Grundegenskaper Sty 21, Hän 10, Fys 16, Int 8, Vis 14, Uts 16

Särdrag ondskebarriär, paladinförmågor

Knep Beriden strid, Förbiridning, Förbättrat initiativ, Ledarskap, Spåra, Vapenfokus (slagsvärd)

Färdigheter Diplomati +19, Gömma sig +2, Hoppa +0, Insikt +19, Koncentration +20, Lyssna +10, Rida +14, Upptäcka +10, Vildmarkskännedom +2

Gradjustering +5