MänniskozombieUG 1/2

Alltid NO Medelstor Vandöd

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 11, beröring 9, handfallen 11
(-1 Hän, +2 hårdhud)

lp 16 (2 LT); SR 5/huggvapen

Fast +0, Ref -1, Vilja +3

Fart 9 m

Närstrid smäll +2 (1t6+1); eller

Närstrid klubba +2 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Grundegenskaper Sty 12, Hän 8, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag endast reducerade drag, vandöd

Knep Tålighet

Färdigheter