HyenaUG 1

Medelstor Djur

Init +2; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +4

Språk

PK 14, beröring 12, handfallen 12
(+2 Hän, +2 hårdhud)

lp 13 (2 LT)

Fast +5, Ref +5, Vilja +1

Fart 15 m

Närstrid bett +3 (1t6+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +3

Attackalternativ fälla

Grundegenskaper Sty 14, Hän 15, Fys 15, Int 2, Vis 13, Uts 6

Knep Vaksam

Färdigheter Gömma sig +3, Lyssna +6, Upptäcka +4

Uppgradering 3 (Medelstor); 4–5 (Stor)