IsdjävulUG 13

Alltid LO Stor Utomvärlding (Ond, Besökare, Laglig)

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter, se i mörker; Lyssna +25, Upptäcka +25

Språk Infernaliska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 32, beröring 14, handfallen 27
(-1 storlek, +5 Hän, +18 hårdhud)

lp 147 (14 LT); SR 10/godhet; självläkning 5

Immun eld, gift

Motstår syra 10, köld 10; FM 25

Fast +15, Ref +14, Vilja +15

Fart 12 m

Närstrid spjut +20/+15/+10 (2t6+9 plus sakta) och bett +14 (2t6+3) och svans +14 (3t6+3 plus sakta); eller

Närstrid 2 klor +19 (1t10+6) och bett +14 (2t6+3) och svans +14 (3t6+3 plus sakta)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +14; Brottning +24

Attackalternativ Klyvning, Stridsreflexer, Kraftslag

Speciella handlingar skräckaura, frammana djävul

Formelliknande förmågor (KG 13):

Obegränsat—köldkon (SG 20), flyga, vinterstorm (SG 19), säker teleportation (endast sig själv plus 25 kg föremål), automatisk illusion (SG 20), ohelig aura (SG 23), isvägg (SG 19)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 23, Hän 21, Fys 23, Int 22, Vis 22, Uts 20

Knep Klyvning, Kraftslag, Stridsreflexer, Vaksam, Vapenfokus (spjut)

Färdigheter Bluffa +22, Diplomati +9, Formelkännedom +23, Förklädnad +5 (+7 vid skådespel), Hoppa +27, Insikt +23, Klättra +23, Koncentration +23, Kunskap (tre valfria) +23, Kuva +24, Leta +23, Lyssna +25, Smyga +22, Upptäcka +25, Vildmarkskännedom +6 (+8 följa spår)

Uppgradering 15–28 (Stor); 29–42 (Jättestor)