Ung tojanidaUG 3

Alltid HN Liten Utomvärlding (Besökare, Vatten)

Init +1; Sinnen rundsyn, mörkersyn 18 meter; Lyssna +7, Upptäcka +9

Språk Vattuspråk

PK 22, beröring 12, handfallen 21; Ducka
(+1 storlek, +1 Hän, +10 hårdhud)

lp 19 (3 LT)

Immun syra, köld

Motstår elektricitet 10, eld 10

Fast +5, Ref +4, Vilja +4

Fart 3 m, simma 27 m

Närstrid bett +6 (2t6+2) och 2 klor +1 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +1

Attackalternativ Strid i blindo, förbättrat grepp

Speciella handlingar bläckmoln

Grundegenskaper Sty 14, Hän 13, Fys 15, Int 10, Vis 12, Uts 9

Knep Ducka, Strid i blindo

Färdigheter Diplomati +1, Gömma sig +11, Insikt +7, Kunskap (existenser) +6, Leta +6, Lyssna +7, Repanvändning +1 (+3 binda någon), Simma +10, Upptäcka +9, Utbrytarkonst +7, Vildmarkskännedom +1 (+3 på andra existenser och följa spår)

Uppgradering 4–6 (Liten)