KoboldzombieUG 1/2

Alltid NO Liten Vandöd

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 13, beröring 11, handfallen 13
(+1 storlek, +2 hårdhud)

lp 16 (2 LT); SR 5/huggvapen

Fast +0, Ref +0, Vilja +3

Fart 9 m

Närstrid spjut +0 (1t6-1); eller

Närstrid smäll +0 (1t4-1)

Avstånd lätt armborst +1 (1t6)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning -4

Grundegenskaper Sty 8, Hän 11, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag endast reducerade drag, vandöd

Knep Tålighet

Färdigheter