HavsgastUG 1

Alltid KO Medelstor Vandöd (Vattenlevande)

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +2, Upptäcka +7

Språk

PK 14, beröring 12, handfallen 12
(+2 Hän, +2 hårdhud)

lp 13 (2 LT)

Fast +0, Ref +2, Vilja +5

Fart 9 m, simma 9 m

Närstrid bett +2 (1t6+1 plus förlamning) och 2 klor +0 (1t3 plus förlamning)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Grundegenskaper Sty 13, Hän 15, Fys -, Int 13, Vis 14, Uts 12

Särdrag vandöd, +4 negativitet

Knep Multiattack

Färdigheter Balansera +6, Gömma sig +6, Hoppa +5, Klättra +5, Smyga +6, Upptäcka +7

Uppgradering 3 (Medelstor)