LjusarkonUG 2

Alltid LG Liten Utomvärlding (Arkon, Besökare, God, Laglig)

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +4, Upptäcka +4

Aura hotande aura

Språk Himmelska, Infernaliska, Drakspråket; tungomål

PK 15, beröring 11, handfallen 15
(+1 storlek, +4 hårdhud)

lp 4 (1 LT); SR 10/ondska och magi

Immun elektricitet, förstening

Fast +2 (+6 mot gifter), Ref +2, Vilja +2

Fart flyga 18 m (perfekt)

Avstånd 2 ljusstrålar +2 (1t6)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning -8

Speciella handlingar teleportation

Formelliknande förmågor (KG 3):

Obegränsat—hjälp, evig låga, upptäcka ondska

Grundegenskaper Sty 1, Hän 11, Fys 10, Int 6, Vis 11, Uts 10

Särdrag ondskebarriär

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter Diplomati +4, Insikt +4, Koncentration +4, Kunskap (existenser) +2, Lyssna +4, Upptäcka +4

Uppgradering 2–4 (Liten)