LeonalUG 12

Alltid NG Medelstor Utomvärlding (Besökare, God)

Init +3; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +17, Upptäcka +17

Språk —; tala med djur

PK 27, beröring 13, handfallen 24; skyddsaura, Ducka, Rörlighet
(+3 Hän, +14 hårdhud)

lp 114 (12 LT); SR 10/ondska och silver

Immun elektricitet, förstening

Motstår köld 10, ljud 10; FM 28

Fast +13 (+17 mot gifter), Ref +11, Vilja +10

Fart 18 m

Närstrid 2 klor +20 (1t6+8) och bett +15 (1t8+4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +12; Brottning +20

Attackalternativ språng, förbättrat grepp, riva 1t6+8

Speciella handlingar Utfall, ryta, byta form

Formelliknande förmågor (KG 10):

Obegränsat—tankeläsning, eldklot (SG 15), hejda monster (SG 17), omdaning, kraftvägg

3/dygn—läka livshotande skador (SG 16), avgifta, bota sjukdom

1/dygn—hela (SG 18)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 27, Hän 17, Fys 20, Int 14, Vis 14, Uts 15

Särdrag handpåläggning

Knep Ducka, Förmågefokus (rytande), Rörlighet, Spåra, Utfall

Färdigheter Balansera +22, Diplomati +4, Gömma sig +22, Hoppa +35, Insikt +17, Koncentration +12, Kunskap (valfritt) +17, Kuva +10, Lyssna +17, Smyga +22, Upptäcka +17, Vildmarkskännedom +17

Uppgradering 13–18 (Medelstor); 19–36 (Stor)