FiskfolkUG 1/2

Vanligtvis HN Medelstor Humanoid (Vattenlevande)

Init +1; Sinnen Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk Vattuspråk

PK 14, beröring 11, handfallen 13
(+1 Hän, +3 hårdhud)

lp 9 (2 LT)

Fast +3, Ref +1, Vilja +1

Fart 3 m, simma 18 m

Närstrid långspjut +2 (1t8)

Avstånd lätt armborst +2 (1t8)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +1

Grundegenskaper Sty 10, Hän 12, Fys 10, Int , Vis 13, Uts 11

Knep Vapenfokus (långspjut)

Färdigheter Hantverk (en valfri) +6, Lyssna +6, Simma +8, Upptäcka +6

Gradjustering +1