MagmitUG 3

Alltid KN Liten Elementar (Eld, Besökare)

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +3

Aura eldsaura

Språk Eldiska

PK 17, beröring 11, handfallen 17; smälta vapen
(+1 storlek, +6 hårdhud)

lp 11 (2 LT); SR 5/magi

Immun eld

Fast +3, Ref +3, Vilja +0

Svaghet sårbar mot köld

Fart 9 m

Närstrid brinnande beröring +4 (1t8 eld plus förbränning); eller

Närstrid smäll +4 (1t3+3 plus förbränning)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning -1

Grundegenskaper Sty 15, Hän 11, Fys 13, Int 8, Vis 10, Uts 10

Särdrag elementar

Knep Rejäl fasthet

Färdigheter Klättra +4, Upptäcka +3

Uppgradering 3–4 (Liten); 5–6 (Medelstor)