MarilitUG 17

Alltid KO Stor Utomvärlding (Kaotisk, Besökare, Ond)

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +31, Upptäcka +31

Språk Avgrundiska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 29, beröring 13, handfallen 25
(-1 storlek, +4 Hän, +16 hårdhud)

lp 216 (16 LT); SR 10/godhet och kallt järn

Immun elektricitet, gift

Motstår syra 10, köld 10, eld 10; FM 25

Fast +19, Ref +14, Vilja +14

Fart 12 m

Närstrid primärt långsvärd +25/+20/+15/+10 (2t6+9) och 5 långsvärd +25 (2t6+4) och svanssmäll +22 (4t6+4); eller

Närstrid 6 smällar +24 (1t8+9) och svanssmäll +22 (4t6+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +16; Brottning +29

Attackalternativ Vapenhandlag, Stridsreflexer, Kraftslag, pressa samman 4t6+13, förbättrat grepp

Speciella handlingar frammana demon, byta form

Formelliknande förmågor (KG 16):

Obegränsat—rikta vapen, barriär (SG 23), kraftvapen, skenbild (SG 23), omdaning, se osynligt, telekinesi (SG 22), säker teleportation (endast sig själv plus 25 kg föremål), ohelig aura (SG 25)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 29, Hän 19, Fys 29, Int 18, Vis 18, Uts 24

Knep Kraftslag, Multiattack, Multivapenstrid, Stridsreflexer, Vapenfokus (långsvärd), Vapenhandlag

Färdigheter Bluffa +26, Diplomati +30, Formelkännedom +23 (+25 pergament), Förklädnad +7 (+9 vid skådespel), Gömma sig +19, Insikt +23, Koncentration +28, Kuva +28, Leta +23, Lyssna +31, Manipulera magiska föremål +26 (+28 pergament), Smyga +23, Upptäcka +31, Vildmarkskännedom +4 (+6 följa spår)

Uppgradering 17–20 (Stor); 21–48 (Jättestor)