MedusaUG 7

Vanligtvis LO Medelstor Monstrositet

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +1, Upptäcka +8

Språk Allmänspråket

PK 15, beröring 12, handfallen 13
(+2 Hän, +3 hårdhud)

lp 33 (6 LT)

Fast +3, Ref +7, Vilja +6

Fart 9 m

Närstrid dolk +8/+3 (1t4) och ormar +3 (1t4 plus gift)

Avstånd kortbåge +8/+3 (1t6)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +6; Brottning +6

Attackalternativ Korthållsskytte, Prickskytte

Speciella handlingar förstenande blick

Grundegenskaper Sty 10, Hän 15, Fys 12, Int 12, Vis 13, Uts 15

Knep Korthållsskytte, Prickskytte, Vapenfiness

Färdigheter Bluffa +9, Diplomati +4, Förklädnad +9 (+11 vid skådespel), Kuva +4, Smyga +8, Upptäcka +8