HavsreseUG 3

Vanligtvis KO Stor Jätte (Vattenlevande)

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +2, Upptäcka +2

Språk Jättespråk

PK 16, beröring 8, handfallen 16
(-1 storlek, -1 Hän, +5 hårdhud, +3 skinnpansar)

lp 29 (4 LT)

Fast +6, Ref +0, Vilja +1

Fart 9 m, simma 12 m

Närstrid långspjut +8 (1t8+7)

Avstånd kastspjut +1 (1t8+5)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +3; Brottning +12

Grundegenskaper Sty 21, Hän 8, Fys 15, Int 6, Vis 10, Uts 7

Knep Tålighet, Vapenfokus (långspjut)

Färdigheter Klättra +5, Lyssna +2, Upptäcka +2

Gradjustering +2