Vidrig tusenfoting, kollosalUG 9

Kollosal Ohyra

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 20, beröring 4, handfallen 18
(-8 storlek, +2 Hän, +16 hårdhud)

lp 132 (24 LT)

Fast +15, Ref +9, Vilja +8

Fart 12 m, klättra 12 m

Närstrid bett +18 (4t6+12 plus gift)

Utrymme 6 m; Räckvidd 4 m

Grundattack +18; Brottning +42

Grundegenskaper Sty 27, Hän 13, Fys 12, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep

Färdigheter Gömma sig -7, Klättra +16, Upptäcka +4

Uppgradering 25–48 (Kollosal)