Vidrig tusenfoting, gigantiskUG 6

Gigantisk Ohyra

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 18, beröring 8, handfallen 16
(-4 storlek, +2 Hän, +10 hårdhud)

lp 66 (12 LT)

Fast +9, Ref +6, Vilja +4

Fart 12 m, klättra 12 m

Närstrid bett +11 (2t8+9 plus gift)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +9; Brottning +27

Grundegenskaper Sty 23, Hän 15, Fys 12, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep

Färdigheter Gömma sig -2, Klättra +14, Upptäcka +4

Uppgradering 17–23 (Gigantisk)