Vidrig tusenfoting, jättestorUG 2

Jättestor Ohyra

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 16, beröring 10, handfallen 14
(-2 storlek, +2 Hän, +6 hårdhud)

lp 33 (6 LT)

Fast +6, Ref +4, Vilja +2

Fart 12 m, klättra 12 m

Närstrid bett +5 (2t6+4 plus gift)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +4; Brottning +15

Grundegenskaper Sty 17, Hän 15, Fys 12, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep

Färdigheter Gömma sig +2, Klättra +11, Upptäcka +4

Uppgradering 7–11 (Jättestor)