Vidrig tusenfoting, storUG 1

Stor Ohyra

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 14, beröring 11, handfallen 12
(-1 storlek, +2 Hän, +3 hårdhud)

lp 13 (3 LT)

Fast +3, Ref +3, Vilja +1

Fart 12 m, klättra 12 m

Närstrid bett +3 (1t8+1 plus gift)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +7

Grundegenskaper Sty 13, Hän 15, Fys 10, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep Vapenfiness

Färdigheter Gömma sig +6, Klättra +10, Upptäcka +4

Uppgradering 4–5 (Stor)