Vidrig tusenfoting, litenUG 1/4

Liten Ohyra

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 14, beröring 13, handfallen 12
(+1 storlek, +2 Hän, +1 hårdhud)

lp 2 (1/2 LT)

Fast +2, Ref +2, Vilja +0

Fart 9 m, klättra 9 m

Närstrid bett +3 (1t4-3 plus gift)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +0; Brottning -7

Grundegenskaper Sty 5, Hän 15, Fys 10, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep Vapenfiness

Färdigheter Gömma sig +14, Klättra +10, Upptäcka +4