Vidrig skorpion, jättestorUG 7

Jättestor Ohyra

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 20, beröring 8, handfallen 20
(-2 storlek, +12 hårdhud)

lp 75 (10 LT)

Fast +10, Ref +3, Vilja +3

Fart 15 m

Närstrid 2 klor +11 (1t8+6) och stick +6 (2t4+3 plus gift)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +7; Brottning +21

Attackalternativ pressa samman 1t8+6, förbättrat grepp

Grundegenskaper Sty 23, Hän 10, Fys 16, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep

Färdigheter Gömma sig -4, Klättra +10, Upptäcka +4

Uppgradering 11–19 (Jättestor)