Vidrig skorpion, pyttelitenUG 1/4

Alltid HN Pytteliten Ohyra

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 14, beröring 12, handfallen 14
(+2 storlek, +2 hårdhud)

lp 4 (1/2 LT)

Fast +4, Ref +0, Vilja +0

Fart 6 m

Närstrid 2 klor +2 (1t2-4) och stick -3 (1t2-4 plus gift)

Utrymme 50 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +0; Brottning -8

Attackalternativ pressa samman 1t2–4, förbättrat grepp

Grundegenskaper Sty 3, Hän 10, Fys 14, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep Vapenfiness

Färdigheter Gömma sig +12, Klättra +0, Upptäcka +4