Vidrig spindel, kollosalUG 11

Kollosal Ohyra

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +7

Språk

PK 22, beröring 4, handfallen 20
(-8 storlek, +2 Hän, +18 hårdhud)

lp 208 (32 LT)

Fast +20, Ref +12, Vilja +10

Fart 9 m, klättra 6 m

Närstrid bett +26 (4t6+15 plus gift)

Utrymme 8 m; Räckvidd 6 m

Grundattack +24; Brottning +50

Grundegenskaper Sty 31, Hän 15, Fys 14, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep

Färdigheter Gömma sig -10, Hoppa +10, Klättra +16, Upptäcka +7

Uppgradering 33–60 (Kollosal)