Vidrig spindel, gigantiskUG 8

Gigantisk Ohyra

Init +3; Sinnen mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 19, beröring 9, handfallen 16
(-4 storlek, +3 Hän, +10 hårdhud)

lp 104 (16 LT)

Fast +12, Ref +8, Vilja +5

Fart 9 m, klättra 6 m

Närstrid bett +15 (2t8+10 plus gift)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +12; Brottning +31

Grundegenskaper Sty 25, Hän 17, Fys 14, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep

Färdigheter Gömma sig -5, Hoppa +7, Klättra +14, Upptäcka +4

Uppgradering 17–31 (Gigantisk)