Vidrig spindel, jättestorUG 5

Jättestor Ohyra

Init +3; Sinnen mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 16, beröring 11, handfallen 13
(-2 storlek, +3 Hän, +5 hårdhud)

lp 52 (8 LT)

Fast +8, Ref +5, Vilja +2

Fart 9 m, klättra 6 m

Närstrid bett +9 (2t6+6 plus gift)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +6; Brottning +18

Grundegenskaper Sty 19, Hän 17, Fys 14, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag ohyra

Knep

Färdigheter Gömma sig -1, Hoppa +4, Klättra +12, Upptäcka +4

Uppgradering 9–15 (Jättestor)