MumieUG 5

Vanligtvis LO Medelstor Vandöd

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +8, Upptäcka +8

Aura förtvivlan

Språk Allmänspråket

PK 20, beröring 10, handfallen 20
(+10 hårdhud)

lp 55 (8 LT); SR 5/–

Fast +4, Ref +2, Vilja +8

Svaghet sårbar mot eld

Fart 6 m

Närstrid smäll +11 (1t6+10 plus mumieröta)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +4; Brottning +11

Grundegenskaper Sty 24, Hän 10, Fys -, Int 6, Vis 14, Uts 15

Särdrag vandöd

Knep Rejäl fasthet, Tålighet, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +7, Lyssna +8, Smyga +7, Upptäcka +8

Uppgradering 9–16 (Medelstor); 17–24 (Stor)