NalfesniUG 14

Alltid KO Jättestor Utomvärlding (Kaotisk, Besökare, Ond)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, sannsyn; Lyssna +31, Upptäcka +31

Språk Avgrundiska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 27, beröring 9, handfallen 26
(-2 storlek, +1 Hän, +18 hårdhud)

lp 175 (14 LT); SR 10/godhet

Immun elektricitet, gift

Motstår syra 10, köld 10, eld 10; FM 22

Fast +17, Ref +10, Vilja +15

Fart 9 m, flyga 12 m (dålig)

Närstrid bett +20 (2t8+7) och 2 klor +17 (1t8+3)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +14; Brottning +29

Attackalternativ Klyvning, Förbättrad tjurrusning, Kraftslag, förgöra

Speciella handlingar frammana demon

Formelliknande förmågor (KG 12):

Obegränsat—blixtnedslag (SG 18), svagsinthet (SG 20), högre skingra magi, sakta (SG 18), säker teleportation (endast sig själv plus 25 kg föremål), ohelig aura (SG 23)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 25, Hän 13, Fys 27, Int 22, Vis 22, Uts 20

Knep Förbättrad tjurrusning, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Bluffa +22, Diplomati +26, Formelkännedom +25 (+27 pergament), Förklädnad +5 (+7 vid skådespel), Gömma sig +10, Insikt +23, Koncentration +25, Kunskap (mystik) +23, Kuva +22, Leta +23, Lyssna +31, Manipulera magiska föremål +22 (+24 pergament), Smyga +18, Upptäcka +31, Vildmarkskännedom +6 (+8 följa spår)

Uppgradering 15–20 (Jättestor); 21–42 (Gigantisk)