NattkrypareUG 18

Alltid KO Gigantisk Vandöd (Besökare)

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 18 meter; Lyssna +33, Upptäcka +33

Språk —; telepati 30 meter

PK 35, beröring 6, handfallen 35
(-4 storlek, +29 hårdhud)

lp 212 (25 LT); SR 15/silver och magi

Immun köld

FM 31

Fast +12, Ref +10, Vilja +23

Fart 9 m, gräva 18 m

Närstrid bett +29 (4t6+21) och stick +24 (2t8+11 plus gift)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +12; Brottning +45

Attackalternativ Strid i blindo, Kraftslag

Formelliknande förmågor (KG 25):

Obegränsat—smitta (SG 18), mäktigt mörker, upptäcka magi, högre skingra magi, skynda, osynlighet, se osynligt, oheligt fördärv (SG 18), köldkon (SG 19), förvirring (SG 18), hejda monster (SG 19), dödsstråle (SG 21), mångfaldig hejda monster (SG 23), dimensionshopp (SG 21)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 48, Hän 10, Fys -, Int 20, Vis 20, Uts 18

Särdrag ogillar dagsljus, vandöd

Knep Förbättrad fatalitet (bett), Förbättrad fatalitet (stick), Förbättrat initiativ, Järnvilja, Kraftslag, Påskyndad formelliknande förmåga (köldkon), Rejäl fasthet, Strid i blindo, Stridskastning

Färdigheter Diplomati +6, Formelkännedom +35, Gömma sig +16, Insikt +23, Koncentration +32, Kunskap (mystik) +33, Leta +33, Lyssna +33, Smyga +28, Upptäcka +33, Vildmarkskännedom +5 (+7 följa spår)

Uppgradering 26–50 (Kollosal)