NattvingeUG 14

Alltid KO Jättestor Vandöd (Besökare)

Init +8; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +25, Upptäcka +25

Språk —; telepati 30 meter

PK 30, beröring 12, handfallen 26; Ducka
(-2 storlek, +4 Hän, +18 hårdhud)

lp 144 (17 LT); SR 15/silver och magi

Immun köld

FM 27

Fast +9, Ref +11, Vilja +17

Fart 6 m, flyga 18 m (god)

Närstrid bett +18 (2t6+17 plus magitappning)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +8; Brottning +28

Attackalternativ Stridsreflexer, Överflygning

Speciella handlingar frammana vandöd

Formelliknande förmågor (KG 17):

Obegränsat—smitta (SG 18), mäktigt mörker, upptäcka magi, skynda, se osynligt, oheligt fördärv (SG 18)

3/dygn—förvirring (SG 18), högre skingra magi, hejda monster (SG 19), osynlighet

1/dygn—köldkon (SG 19), dödsstråle (SG 21), dimensionshopp (SG 21)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 31, Hän 18, Fys -, Int 18, Vis 20, Uts 18

Särdrag ogillar dagsljus, vandöd

Knep Ducka, Förbättrad fatalitet (bett), Förbättrat initiativ, Rejäl fasthet, Stridsreflexer, Överflygning

Färdigheter Diplomati +6, Formelkännedom +24, Gömma sig +16, Insikt +25, Koncentration +24, Leta +24, Lyssna +25, Smyga +24, Upptäcka +25, Vildmarkskännedom +5 (+7 följa spår)

Uppgradering 18–25 (Jättestor); 26–34 (Gigantisk)