Niohövdad kryohydraUG 10

Vanligtvis HN Jättestor Magisk best (Kyla)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +8, Upptäcka +8

Språk

PK 19, beröring 9, handfallen 18
(-2 storlek, +1 Hän, +10 hårdhud)

lp 97 (9 LT); snabbläkning 19

Fast +11, Ref +7, Vilja +5

Fart 6 m, simma 6 m

Närstrid 9 bett +13 (1t10+5)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +9; Brottning +22

Attackalternativ Strid i blindo, Stridsreflexer

Speciella handlingar andedräktsvapen

Grundegenskaper Sty 21, Hän 12, Fys 20, Int 2, Vis 10, Uts 9

Knep Järnvilja, Strid i blindo, Stridsreflexer, Tålighet, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Lyssna +8, Simma +13, Upptäcka +8