OrchUG 1/2

Oftast KO Medelstor Humanoid (Orch)

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +1, Upptäcka +1

Språk Orchiska

PK 13, beröring 10, handfallen 13
(+3 nitat läder)

lp 5 (1 LT)

Fast +3, Ref +0, Vilja -2

Fart 9 m

Närstrid huggare +4 (2t4+4)

Avstånd kastspjut +1 (1t6+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +4

Grundegenskaper Sty 17, Hän 11, Fys 12, Int 8, Vis 7, Uts 6

Särdrag ljuskänslig

Knep Vaksam

Färdigheter Lyssna +1, Upptäcka +1

Gradjustering +0