SpäckhuggareUG 5

Jättestor Djur

Init +2; Sinnen bilndsyn 36 meter, nattsyn; Lyssna +14, Upptäcka +14

Språk

PK 16, beröring 10, handfallen 14
(-2 storlek, +2 Hän, +6 hårdhud)

lp 88 (9 LT)

Fast +11, Ref +8, Vilja +5

Fart simma 15 m

Närstrid bett +12 (2t6+12)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +6; Brottning +22

Grundegenskaper Sty 27, Hän 15, Fys 21, Int 2, Vis 14, Uts 6

Särdrag hålla andan

Knep Springa, Tålighet, Uthållighet, Vaksam

Färdigheter Lyssna +14, Simma +16, Upptäcka +14

Uppgradering 10–13 (Jättestor); 14–27 (Gigantisk)