OtygUG 4

Vanligtvis HN Stor Vidunder

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk Allmänspråket

PK 17, beröring 9, handfallen 17
(-1 storlek, +8 hårdhud)

lp 36 (6 LT)

Fast +3, Ref +2, Vilja +6

Fart 6 m

Närstrid 2 tentakler +4 (1t6) och bett -2 (1t4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m (3 m med tentakel)

Grundattack +4; Brottning +8

Attackalternativ pressa samman 1t6, förbättrat grepp

Grundegenskaper Sty 11, Hän 10, Fys 13, Int 5, Vis 12, Uts 6

Knep Tålighet, Vaksam, Vapenfokus (tentakel)

Färdigheter Gömma sig -1, Lyssna +6, Upptäcka +6

Uppgradering 7–8 (Stor); 9–18 (Jättestor)