UgglebjörnskelettUG 2

Alltid NO Stor Vandöd

Init +6; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 13, beröring 11, handfallen 11
(-1 storlek, +2 Hän, +2 hårdhud)

lp 32 (5 LT); SR 5/krossvapen

Immun köld

Fast +1, Ref +3, Vilja +4

Fart 9 m

Närstrid 2 klor +6 (1t6+5) och bett +1 (1t8+2)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +11

Grundegenskaper Sty 21, Hän 14, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag vandöd

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter

Uppgradering 6–8 (Stor); 9–15 (Jättestor)